Μαθήματα

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής για όλους τους συμμετέχοντες.
Α΄ Εξάμηνο

 

  Α΄ Εξάμηνο

  Μαθήματα Υποχρεωτικά

  Διδ. ώρες

  ECTS

   Α1. Παθολογοανατομική ορολογία

 

3 ώρες ανά εβδομάδα

4

  Α2. Επιδημιολογία καρκίνου –Περιβάλλον και καρκίνος

 

3 ώρες ανά εβδομάδα

4

  Α3. Bασικές λειτουργίες του νεοπλασματικού κυττάρου

2 ώρες ανά εβδομάδα

3

  Α4. Μοριακή βάση της καρκινογένεσης

3 ώρες ανά εβδομάδα

4

 Α5. Υπόβαθρο μετάστασης - Αρχέγονα κύτταρα

3 ώρες ανά εβδομάδα

5

 Α6. Ανοσολογικό σύστημα και καρκίνος

2 ώρες ανά εβδομάδα

3

 Α7. Παθολογοανατομικές παράμετροι – Κλινικές  εκδηλώσεις των      όγκων

1 ώρα ανά εβδομάδα

2

 Α8. Μεθοδολογίες και τεχνικές στην έρευνα του καρκίνου

2 ώρες ανά εβδομάδα

3

 

 

 

 Μαθήματα Επιλογής

 

 

 Α9. Βιοστατιστική: καμπύλες επιβίωσης, μαθηματικά μοντέλα

1 ώρα ανά εβδομάδα

2

 Α10. Ερευνητικά πρωτόκολλα στον καρκίνο

1 ώρα ανά εβδομάδα

2

 Επιλέγουν ένα από τα δυο μαθήματα επιλογής

 

 

Σύνολο

20 ώρες ανά εβδομάδα

    30