Εργαστήρια

Το Τμήμα Ιατρικής του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, εκτός από τις αίθουσες και τα αμφιθέατρα διεξαγωγής των μαθημάτων, διαθέτει εξειδικευμένα και σύγχρονα εργαστήρια. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την δυνατότητα να συγκεντρωθούν σε ένα σύγχρονο εξοπλισμένο και λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο τους παρέχει το απαραίτητο υλικό.

Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του  Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, χωρίς να παρακωλύεται ο Α' κύκλος σπουδών :

  • Υποδομή Διδασκαλίας: Αίθουσα Μικροσκοπίων με μικροσκόπια συμπαρατήρησης και οπτικοακουστικά μέσα για τις τηλεδιασκέψεις, Μουσείο Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, Αμφιθέατρο Παθολογικής Ανατομικής

  • Υποδομή Εργαστηριακών Ασκήσεων: Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Ιστοπαθολογίας, Μοριακής Βιολογίας, κυτταροκαλιεργειών, ηλεκτρονικής  και συνεστιακής μικροσκοπίας. Εργαστήριο Ανοσοϊστοχημείας, Χώρος επεξεργασίας ιστών (μακροσκοπική περιγραφή και λήψη αντιπροσωπευτικών τομών από τα δείγματα), Χώρος επεξεργασίας ιστολογικών τομών – πλακιδίων (μικροσκοπική περιγραφή δειγμάτων)

  • Γραμματειακή Υποδομή: Φωτοτυπικά μηχανήματα του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές,  scanner, Fax,  γραφική ύλη

  • Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Υγείας