Μεταπτυχιακό Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής με τίτλο, «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)», υποστηρίζεται από το Τμήμα Ιατρικής του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΘΑΑΕ

«Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)»

“Neoplastic Disease in Humans: Research and Clinicopathologic Approach in the Context  of Precision Medicine (Diagnosis and Targeted Treatment)”

Το Π.Μ.Σ. Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο, προσφέρει στο μεταπτυχιακό φοιτητή εξοικείωση στη σύγχρονη διαγνωστική προσπέλαση των νεοπλασιών του ανθρώπου με ανάλυση όλων των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την διάγνωση και ταξινόμηση του καρκίνου σήμερα.
Το Π.Μ.Σ. επίσης προσφέρει ευρύ φάσμα θεωρητικών διαλέξεων πάνω σε γενικούς βασικούς κυτταρικούς μηχανισμούς βιολογίας του καρκίνου και διαλέξεις που ειδικότερα εστιάζουν στους ιδιαίτερους παθογενετικούς μηχανισμούς συνήθων τύπων καρκίνου. Επιπρόσθετα, το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει σειρά υποχρεωτικών και εργαστηριακών ασκήσεων.
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή καινούριας γνώσης.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις σχετικές με τις πολύπλευρες προσεγγίσεις των νεοπλασματικών παθήσεων που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου, εφόσον θα έχουν αποκτήσει ικανή εξοικείωση με τις τεχνικές διάγνωσης έρευνας και τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης του καρκίνου.

Δομή


Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο, «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)», υποστηρίζεται από το Τμήμα Ιατρικής του Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα των νεοπλασιών του ανθρώπου εισάγοντας τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή καινούριας γνώσης.

Επίσης, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις σχετικές με τις πολύπλευρες προσεγγίσεις των νεοπλασματικών παθήσεων που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου, εφόσον θα έχουν αποκτήσει επαφή με τη διαγνωστική και ερευνητική προσέγγιση του καρκίνου καθώς και τα σύγχρονα πρωτόκολλα θεραπευτικής αντιμετωπίσεως του καρκίνου.
Ακόμα μπορούν να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου και να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση και προαγωγή της γνώσης για τη διάγνωση και την έρευνα στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου.
Επιπρόσθετα, συμβάλλει στην απόκτηση κοινής εμπειρίας από όλους τους σπουδαστές ανεξαρτήτως των βασικών τους σπουδών, ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινό υπόβαθρο συνεννόησης όλων των συνεργαζομένων επιστημόνων που προσεγγίζουν το πεδίο της νεοπλασίας.

Κύριος στόχος του Π.Μ.Σ είναι η εκπαίδευση των νέων επιστημόνων σχετικά με το επιστημονικό πεδίο της διάγνωσης και της έρευνας του καρκίνου καθώς και η εξοικείωση με νέες μεθόδους-τεχνικές και εφαρμογή καινούργιας γνώσης.

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.
panepistimioathinon.png

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Εξαμήνων
panepistimioathinon.png

Κανονισμός

Κανονισμός

Παρουσίαση ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος, από τον Διευθυντή Α.Χ.Λαζαρη, Καθηγητή Α΄ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ