Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Ιατρικής

Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο Π.Μ.Σ.

Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών